Fethiye Basını İle Fikir Alışverişi

Anadolu Gençlik Derneği Fethiye temsilciliği olarak ilçemizde görev yapanbasın mensuplarıyla kahvaltılı bir istişare toplantısında bir araya geldik. Anadolu Gençlik Fethiye İlçe Temsilcisi Vedat Sakarya’nın başkanlığında komisyonların da katıldığı kahvaltı Fethiye Otelcilik Turizm Meslek Lisesi restoran bölümünde yapıldı. Anadolu Gençliğin vizyonu ve hedeflerinin konuşulduğu kahvaltıda basın çalışanları da gençlik ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

Güncel meselelerin de konuşulduğu kahvaltıda Anadolu Gençlik Fethiye ilçe temsilcisi Vedat Sakarya tarafından Anadolu Gençliğin gayesi anlatıldı. Sakarya konuşmasında Anadolu Gençlik teşkilatının adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluş olduğuna vurgu yaptı.

Sakarya konuşmasında; “Anadolu Gençlik Derneği, evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyar­lı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluştur. Anadolu Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön verecek, Dicle ke­narındaki kuzulara kol kanat gerecek, çorbasını komşusuyla payla­şacak, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı Cakarta’dan Rabat’a bir ve bütün tutacak kadroların harmanlandığı etkin bir teşkilattır.

İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olma­sı mücahedesinde aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş bilirken, hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendimize görev addediyoruz.

Yeryüzündeki her insan için yaşama hakkını, inanç ve düşünce hür­riyetini, aile oluşturma ve neslini koruma hakkını, mülkiyet edinebilme hakkını ve akıl sağlığının güvenceye alınması hakkını temel ve vazgeçi­lemez haklar olarak kabul ediyoruz.

Özgür ve hak sahibi olarak doğan insanların özgür ve hak sahibi olarak yaşayacakları ‘’Yeni Bir Dünya’’ sevdamızdır. Özgürlük, adalet ve refahı bir ırkın ya da bir bölgenin hakkı olarak görüp kendinden olmayanı ötekileştiren ve tahakküm altına almaya çalışan her türlü düşünceye karşıyız. Ancak hangi düşünceden olursa olsun her insanın insan olmakla yeryüzünde en değerli varlık vasfına sahip olduğuna inanıyoruz ve her insana sevgiyle, şefkatle, merha­metle yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz.

Komşumuz açken tok yatmayı kendimiz için utanç vesilesi sayıyo­ruz ve insanların yararına en azından yoldaki bir taşı kaldırmaya sevk etmeyen her türlü boş inançtan uzak olmayı yeğliyoruz.

Tutarlılığı olmayan siyasi anlayışları, vicdanları karartacak boyut­lara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürü üzerine kurulmuş zenginliği, ahlaktan yoksun bilgiyi, paylaşmayı zarar kabul eden ekonomik anla­yışları, insan oluşu önemsemeyen bilim ve teknolojiyi, haksızlara karşı sus pus olan bir din anlayışını toplumun bozulmasında ve milletlerin yok oluşunda en etkili faktörler olarak görüyoruz.

En küçüğünden en büyüğüne yaptığı her iyi işi en güzel şekilde neticelendirmek üzere ciddiye alan; büyük ideallerin peşinde koşarken ayrıntılara takılıp kalmayan ve aynı zamanda ayrıntıları ıskalayıp da estetikten, zarafetten, saygıdan yoksun tutumlar sergilemeyen; görü­nüşte bir iyiliğin kalpte âlemlerin rabbinin hoşnutluğunu kazanmaya yönelik olmadığında gösterişten öteye bir anlam ifade etmediğini id­rak eden; yaşamın tüm alanlarında bütün söz ve davranışlarında sa­dece ve sadece âlemlerin rabbinin hoşnutluğunu arayan bir gençlik yetiştirmeyi önceliyoruz.

Anadolu Gençlik Derneği kendi zamanının tanıklığını yaparak ka­dim olan iyinin gelenekten geleceğe taşınmasında köprü görevi üst­lenmiş bir yapılanmadır. Sahip olduğumuz değerlerin yeryüzündeki tüm insanların hem bir­birleriyle hem de evrenin varoluş gayesiyle barışık yaşamasının yegâne teminatı olduğuna inancımız tamdır” dedi.

Başa dön